รายการข้อมูลแมลงในระบบ
กลุ่มแมลง :

ค้นหาชื่อแมลง :
คำที่ค้นหา :
ลำดับ ชื่อแมลง ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาตร์ ประเภทแมลง
16  ด้วงก้นกระดก The Rove Beetle Paederus fuscipes Curtis ด้วง
17  ด้วงกุหลาบ The Rose Beetle Adoretus compressus (Weber) ด้วง
18  ด้วงกินใบ (Monolepta nigripes) Leaf Beetle Monolepta nigripes Baly ด้วง
19  ด้วงกินใบ (Lasiochila gestroi) Hispid Beetle Lasiochila gestroi (Baly) ด้วง
20  ด้วงกินูน (Mimela aurata) The Mimela June Beetle Mimela aurata Fabricius ด้วง
21  ด้วงกว่างดาวหนามขาตรง The Long-armed Parry Beetle Cheirotonus parryi Gray ด้วง
22  ด้วงกว่างชน Fighting Beetle Xylotrupes gideon Guérin-Méneville ด้วง
23  ด้วง (Lycaria westermanni) - Lycaria westermanni Stal ด้วง
24  กุดจี่ยักษ์ Dung Beetle Heliocopris bucephalus Fabricius ด้วง
25  กว่างซางเหนือ Yellow Five-horned Beetle Eupatorus gracilicornis Arrow ด้วง
26  เพลี้ย(Ricania speculum) Ricaniid Planthoppers Ricania speculum (Walker) จักจั่น/เพลี้ย
27  เพลี้ย (Philagra fusiformis) Issid Planthopper Philagra fusiformis Walker จักจั่น/เพลี้ย
28  จักจั่นเรไรเขียว Intermediate Imperial Cicada Megapomponia intermedia (Distant) จักจั่น/เพลี้ย
29  จักจั่นงวงช้าง (Pyrops candelaria) Lanternflies Pyrops candelaria (Linné) จักจั่น/เพลี้ย
30  จักจั่นงวง (Penthicodes atomaria) Lantern Bugs Penthicodes atomaria (Weber) จักจั่น/เพลี้ย

จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 หน้าที่ : 2