รายการข้อมูลแมลงในระบบ
กลุ่มแมลง :

ค้นหาชื่อแมลง :
คำที่ค้นหา :
ลำดับ ชื่อแมลง ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาตร์ ประเภทแมลง
31  จักจั่น (Pomponia intermedia) Cicada Pomponia intermedia (Spread) จักจั่น/เพลี้ย
32  จักจั่น (Platypleura hilpa) Golden Cicada Platypleura hilpa (Walker) จักจั่น/เพลี้ย
33  จักจั่น (Meimuna opalifera) - Meimuna opalifera Walker จักจั่น/เพลี้ย
34  จักจั่น (Dundubia rufivena) Cicada Dundubia rufivena Walker จักจั่น/เพลี้ย
35  ครั่ง Lac Laccifer lacca (Kerr) จักจั่น/เพลี้ย
36  แมลงมัน - Carebara castanea มด
37  เสี่ยนดิน (Dorylus orientalis) - Dorylus orientalis Westwood มด
38  มดหลังหนาม Sping Ant Polyrhachis illaudata Walker มด
39  มดหนามกระทิงดำ Ant Polyrhachis armata Le Guillou มด
40  มดละเอียดบ้าน The pharaoh ant Monomorium pharaonis (Linnaeus) มด
41  มดน้ำผึ้ง (Anoplolepis gracilipes) The Yellow Crazy Ant Anoplolepis gracilipes F. Smith มด
42  มดตะนอยอกส้ม Ant Tetraponera rufonigra Jerdan มด
43  มดตะนอย (Tetraponera nigra) Ant Tetraponera nigra (Jerdan) มด
44  มดตะนอย (Dolichoderus thoracicus) Ant Dolichoderus thoracicus Smith มด
45  มด (Tetraponera attenuata) Ant Tetraponera attenuata Smith มด

จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 หน้าที่ : 3