รายการข้อมูลแมลงในระบบ
กลุ่มแมลง :

ค้นหาชื่อแมลง :
คำที่ค้นหา :
ลำดับ ชื่อแมลง ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาตร์ ประเภทแมลง
61  เหลือบ (Tabanus fulvilinearis) Horse-flies Tabanus fulvilinearis Philip แมลงวัน
62  แมลงปอเสือใหญ่ขนาน Dragonfly Macrogomphus parallelogramma Burmeister แมลงปอ
63  แมลงปอเสือลายประดับ Clubtail Ictinogomphus decoratus melaenops Selys แมลงปอ
64  แมลงปอเสือปลายข้างเหลือง Clubtail Dragonflies Paragomphus capricornis Foerster แมลงปอ
65  แมลงปอเข็มน้ำตกใหญ่จีน Dradonfly Neurobasis chinensis Linnaeus แมลงปอ
66  แมลงปอเข็มน้ำตกสีพายัพ Damselflies Euphaea pahyapi Hämäläinen แมลงปอ
67  แมลงปอเข็มน้ำตกสีตาลแดง Ochraceous Darkie Euphaea ochracea ochracea (Selys) แมลงปอ
68  แมลงปอเข็มน้ำตกสีดำ Black Velvetwing Euphaea masoni Selys แมลงปอ
69  แมลงปอเข็มน้ำตกสั้นวงม่วง Damselflies Heliocypha biforata Selys แมลงปอ
70  แมลงปอเข็มน้ำตกสั้นผู้ดำ Jewels Aristocypha fenestrella Rambur แมลงปอ
71  แมลงปอยักษ์ Dragonfly Gynacantha incisura Fraser แมลงปอ
72  แมลงปอบ้านไร่ปีกทอง Dragonfly Rhyothemis phyllis (Sulzer) แมลงปอ
73  แมลงปอบ้านไร่ปลายปีกใส Common Skimmer Rhyothemis plutonia Selys แมลงปอ
74  แมลงปอบ้านไตรมิตรผู้ม่วง Crimson Dropwing Trithemis aurora (Burmeister) แมลงปอ
75  แมลงปอบ้านไตรมิตรดำ Dragonfly Trithemis festiva (Rambur) แมลงปอ

จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 หน้าที่ : 5