รายการข้อมูลแมลงในระบบ
กลุ่มแมลง :

ค้นหาชื่อแมลง :
คำที่ค้นหา :
ลำดับ ชื่อแมลง ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาตร์ ประเภทแมลง
121  มวนลำไย Longan Stink Bug Tessaratoma javanica (Thunberg) มวน
122  มวนพิฆาต Predacious Stink Bug Eocanthecona furcellata (Wolff.) มวน
123  มวนนักกล้าม(Petillia calcar) - Petillia calcar (Dall.) มวน
124  มวนนักกล้าม (Anoplocnemis phasiana) Squash Bug Anoplocnemis phasiana F. มวน
125  มวนถั่วแระ Squash Bugs Clavigralla gibbosa Spinola มวน
126  มวนถั่วฝักยาว The Bean Bug Riptortus pedestris F. มวน
127  มวนตองแตก Shield Bug Chrysocoris stollii Wolff มวน
128  มวน (Nezara viridula) Green Stink Bug Nezara viridula (Linnaeus) มวน
129  แมลงกระชอน Mole Cricket Gryllotalpa africana Beauvois ตั๊กแตน/จิ้งหรีด
130  ตั๊กโต่ง - Ducetia japonica (Thunberg) ตั๊กแตน/จิ้งหรีด
131  ตั๊กแตนไซตาแคนตาคริส Leaf eating Grasshopper Cyrtacanthacris tatarica (Linnaeus) ตั๊กแตน/จิ้งหรีด
132  ตั๊กแตนใบโศก Giant False Leaf Katydid Pseudophyllus titan White ตั๊กแตน/จิ้งหรีด
133  ตั๊กแตนหนวดสั้น (Hieroglyphus banian) Rice Grasshopper Hieroglyphus banian (Fabricius) ตั๊กแตน/จิ้งหรีด
134  ตั๊กแตนหนวดยาวลายทหาร Long-horned Grasshopper Sanaea regalis ตั๊กแตน/จิ้งหรีด
135  ตั๊กแตนพุงพลุ้ย The bushcricket Mecopoda elongata (Linnaeus) ตั๊กแตน/จิ้งหรีด

จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 หน้าที่ : 9