รายการข้อมูลแมลงในระบบ
กลุ่มแมลง :

ค้นหาชื่อแมลง :
คำที่ค้นหา :
ลำดับ ชื่อแมลง ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาตร์ ประเภทแมลง
136  ตั๊กแตนผี Spotted Grasshopper Aularches miliaris (Linnaeus) ตั๊กแตน/จิ้งหรีด
137  ตั๊กแตนบอลแถบตาล Stripe-winged Grasshoppers Ceracris fasciata (Brunner von Wattenwyl) ตั๊กแตน/จิ้งหรีด
138  ตั๊กแตนตำข้าวเขียวใหญ่ Giant Green Mantis Hierodula membranacea Burmeister ตั๊กแตน/จิ้งหรีด
139  ตั๊กแตนตำข้าวปีกแต้ม Spotted Flower Mantis Creobroter gemmatus Saussure ตั๊กแตน/จิ้งหรีด
140  ตั๊กแตนตำข้าว (Hierodula patellifera) Praying Mantid Hierodula patellifera Serville ตั๊กแตน/จิ้งหรีด
141  ตั๊กแตนข้าวเล็ก Small Rice Grasshoppers Oxya japonica (Thunberg) ตั๊กแตน/จิ้งหรีด
142  ตั๊กแตนขาลายข้างแถบ White-banded Rufous Grasshopper Pternoscirta caliginosa (Haan) ตั๊กแตน/จิ้งหรีด
143  ตั๊กแตนกิ่งไม้ (Tenodera pinapavonis) The Walking Sticks Tenodera pinapavonis Display ตั๊กแตน/จิ้งหรีด
144  ตั๊กแตน (Chondracris rosea) ตั๊กแตน (Chondracris rosea) Chondracris rosea (De Geer) ตั๊กแตน/จิ้งหรีด
145  จิ้งโกร่ง Short-tail Cricket Brachytrupes portentosus Lichtenstein ตั๊กแตน/จิ้งหรีด
146  จิ้งหรีดทองแดง Ground Cricket Gryllus testaceus Walker ตั๊กแตน/จิ้งหรีด
147  จิ้งหรีดทองดำ House Cricket Gryllus bimaculatus De Geer ตั๊กแตน/จิ้งหรีด
148  ผีเสื้อลายด่างสามสี The Tricolor Pier Flat Coladenia indrani uposathra Fruhstorfer ผีเสื้อ
149  ผีเสื้อรมควัน Smoky Moth Gynautocera papilionaria Guerin ผีเสื้อ
150  ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อมดเลี้ยง The Centaur Oakblue Arhopala pseudocentaurus (Doubleday) ผีเสื้อ

จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 หน้าที่ : 10