ดูข้อมูลแมลง

 
ประเภทแมลง : ด้วง
รูปภาพ :
ชื่อแมลง : ด้วงคีมบูด้า
ชื่อทั่วไป : -
ชื่อสามัญ : -
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Prosopocoilus buddha (Hope)
ลักษณะทั่วไป : เพศผู้ 22-49 มิลลิเมตร รูปร่างเรียวยาวมีตรงส่วนกรามมีขนาดใหญ่ปรากฎข้างละ 1 อัน และมีลักษณะเด่นที่สำคัญ คือ ส่วนหัวบริเวณขอบตรงกลางด้านบนจะมีปุ่มยื่นตรงไปด้านหน้า 1 คู่ เพศเมีย 22-23 มิลลเมตร มีกรามขนาดเล็กและไม่มีปุ่มตรงส่วนหัว หนวดแบบข้อศอก ปากแบบกัดกิน ปีกคู่หน้าแข็งและหนา และปีกคู่หลังบางใส ขาเดิน ตารวม
ถิ่นอาศัย : ป่าเบญจพรรณ ป่าโปร่ง
ประโยชน์ : กำจัดซากพืชซากสัตว์และสิ่งปฏิกูล

ย้อนกลับ