ดูข้อมูลแมลง

 
ประเภทแมลง : ด้วง
รูปภาพ :
ชื่อแมลง : ด้วงคีมสองแถบ
ชื่อทั่วไป : ด้วงคีมสองแถบ
ชื่อสามัญ : Stag Beetle
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Prosopocoilus inquinatus Westwood
ลักษณะทั่วไป : ลำตัวยาว 15 มิลลิเมตร ลำตัวแบนด้านข้าง สีดำเป็นมันประดับด้วยจุดหลุมขนาดเล็ก กรามขนาดปานกลางมองเห็นได้ชัด หัวและอกปล้องแรกประดับด้วยจุดหลุมขนาดใหญ่ อกประดับด้วยแถบตามยาวสีส้มดำ 2 แถบ ปีกประดับด้วยแถบตามยาวสีส้มดำข้างละ 1 แถบ หนวดแบบลูกตุ้ม ปากแบบกัดกิน ปีกคู่หน้าแข็งและหนาและปีกบางใส ขาเดิน ตารวม
ถิ่นอาศัย : พบได้ทั่วไป
ประโยชน์ : กำจัดซากพืชซากสัตว์และสิ่งปฏิกูล

ย้อนกลับ