ดูข้อมูลแมลง

 
ประเภทแมลง : ด้วง
รูปภาพ :
ชื่อแมลง : ด้วงคีมไรคี
ชื่อทั่วไป : -
ชื่อสามัญ : Stag Beetle
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Serrognathus reichei reichei (Hope)
ลักษณะทั่วไป : ลำตัวยาว 37 มิลลิเมตร ส่วนหัว มีคีมโค้งสวยงาม ส่วนตาไม่มีแผ่นแบ่งกัน ส่วนหัวมีร่อง มีปุ่มนูนตรงกลางด้านบนหัวหนึ่งคู่ ส่วนอกจะมีจุดสีดำแต้มทั้งเพศผู้และเพศเมีย หนวดแบบข้อศอก ปากแบบกัดกิน ปีกคู่หน้าแข็งและหนา และปีกคู่หลังปีกบางใส ขาเดิน ตารวม
ถิ่นอาศัย : ป่าดิบชื้น
ประโยชน์ : กำจัดซากพืชซากสัตว์และสิ่งปฏิกูล

ย้อนกลับ