ดูข้อมูลแมลง

 
ประเภทแมลง : ด้วง
รูปภาพ :
ชื่อแมลง : ด้วงดอกรักสีน้ำเงิน
ชื่อทั่วไป : -
ชื่อสามัญ : Blue Milkweed Beetle
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Chrysochus pulcher
ลักษณะทั่วไป : ลำตัวสีน้ำเงินเข้มเหลือบมันวาว บางชนิดมีสีน้ำเงินอมม่วง สีน้ำเงินเข้ม ไปจนถึงน้ำเงินอมเขียว ซึ่งเมื่อสะท้อนกับแสงอาจจะออกเหลือบสีแดงได้ด้วย หนวดแบบสร้อยลูกปัด ปากแบบกัดกิน ปีกคู่หน้าแข็งและหนาและปีกคู่หลังปีกบางใส ขาเดิน ตารวม
ถิ่นอาศัย : บนต้นรัก
ประโยชน์ : ตัวบ่งชี้สภาพแวดล้อม

ย้อนกลับ