ดูข้อมูลแมลง

 
ประเภทแมลง : ด้วง
รูปภาพ :
ชื่อแมลง : ด้วงดินขอบทองแดง
ชื่อทั่วไป : -
ชื่อสามัญ : Large Ground Beetle
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mouhotia batesi Lewis
ลักษณะทั่วไป : ลำตัวยาว 69 มิลลิเมตร ส่วนหัวแบนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นอกมีสีดำมัน ขอบสีชมพู หรือทองแดง-เขียว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อด้วงดินขอบชมพู ด้วงชนิดนี้มีลักษณะพิเศษคือ ปีกคู่หน้าเชื่อมเป็นแผ่นเดียวกัน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ พื้นปีกมีลักษณะเป็นร่องตื้นๆ เรียงขนานกันเป็นแถวยาวจากโคนปีกถึงปลายปีก หนวดแบบเส้นด้าย ปากแบบกัดกิน ปีกคู่หน้าแข็งและหนา และปีกคู่หลังปีกบางใส ขาเดิน ตารวม
ถิ่นอาศัย : ชอบเดินหากินตามพื้นดินและพื้นทราย พบชุกชุมในช่วงเวลาใกล้ค่ำ ป่าเต็งรัง ป่าสน
ประโยชน์ : เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ย้อนกลับ