ดูข้อมูลแมลง

 
ประเภทแมลง : ด้วง
รูปภาพ :
ชื่อแมลง : ด้วงน้ำมันดำแถบขาว
ชื่อทั่วไป : -
ชื่อสามัญ : Striped Blister Beetle
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Striped Blister Beetle
ลักษณะทั่วไป : ลำตัวยาว 22 มิลลิเมตร สีดำ มีแถบสีขาว หัวน้ำตาลอมส้ม หนวดแบบเส้นด้าย ปากแบบกัดกิน ปีกคู่หน้าแข็งและหนา และปีกคู่หลังปีกบางใส ขาเดิน ตารวม
ถิ่นอาศัย : พืชอาศัยโดยเฉพาะถั่วต่างๆ มะเขือ มะเขือเทศ และผักขม เป็นต้น
ประโยชน์ : ช่วยผสมเกสร

ย้อนกลับ