ดูข้อมูลแมลง

 
ประเภทแมลง : ด้วง
รูปภาพ :
ชื่อแมลง : ด้วงบ่าหนามจุดนูนดำ
ชื่อทั่วไป : ด้วงบ่าหนามจุดนูนดำ
ชื่อสามัญ : The Black Raised-spot Long-horned Beetle
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Batocera rufomaculata
ลักษณะทั่วไป : ลำตัวสีน้ำตาลเทาอมเหลือง มีจุดสีเหลืองและแดงกระจายบนปีก และมีจุดนูนดำอยู่ที่ฐานปีก 2/3 จากฐานปีก มีหนามแหลมอยู่ที่ด้านข้างของอกและที่ไหล่ หนวดแบบเส้นด้าย ปากแบบกัดกินปีกคู่หน้าแข็งและหนา และปีกคู่หลังปีกบางใส ขาเดิน ตารวม
ถิ่นอาศัย : ป่าเบญจพรรณ
ประโยชน์ : เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ย้อนกลับ