ดูข้อมูลแมลง

 
ประเภทแมลง : ด้วง
รูปภาพ :
ชื่อแมลง : ด้วงมูลสัตว์ (Onitis virens)
ชื่อทั่วไป : ด้วงมูลสัตว์
ชื่อสามัญ : Dung Beetle
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Onitis virens Lansberge
ลักษณะทั่วไป : ลำตัวยาว 12 มิลลิเมตร สีดำ หนวดแบบแผ่นใบไม้ ปากแบบกัดกิน ปีกคู่หน้าแข็งและหนา และปีกคู่หลังปีกบางใส ขาเดิน ตารวม
ถิ่นอาศัย : มักพบอาศัยอยู่ในขี้วัว ขี้ควาย ที่ถ่ายมูลไว้ตามธรรมชาติ
ประโยชน์ : กำจัดซากพืชซากสัตว์และสิ่งปฏิกูล, เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ย้อนกลับ