มาร์คเกอร์โมเดลแมลงใกล้สูญพันธุ์

ด้วงหนวดปมจุดเหลืองดำ