มาร์คเกอร์โมเดลแมลงใกล้สูญพันธุ์บนระบบสมาร์ทโฟน
 
จักจั่นงวงช้าง

 
มวนหน้าคน
 
ด้วงหนวดปมจุดเหลืองดำ

 จำนวนหน้า       1     2     3     4         หน้าที่ : 3