การกินอาหารของแมลง

การกินของแมลง แมลงที่ล่าเหยื่อเป็นอาหารจะมีฟันกรามที่แหลมคม ใช้ สำหรับแทง จับ ยึด และเคี้ยวเหยื่อที่จับได้ แมลงที่กัดกินพืช จะมีกรามที่ทู่กว่าใช้ ในการบดอาหาร ส่วนต่างๆ ของปากจะมีรูปร่างที่เหมาะแก่การกินอาหาร ซึ่งแตกต่างกันไป แล้วแต่ชนิดของอาหารที่กินเข้าไป นักวิทยาศาสตร์ ได้จัดแบบปากของแมลงตาม ลักษณะที่กินอาหาร ดังนี้

1. ปากแบบกัดเคี้ยว เช่น ปากตั๊กแตน มีริมฝีปากบนและริมฝีปากล่างเป็น แผ่นแบนปิดด้านบนและด้านล่าง มีขากรรไกรคู่หน้าที่เป็น ก้อนแข็ง หนา ใช้บดอาหาร และขากรรไกรคู่หลังเป็นแผ่นแบน ขอบคม ใช้สำหรับกัดอาหารให้ขาด จึงสามารถ กัด และเคี้ยวกินใบพืชต่าง ๆ ได้ดี


ปากแบบกัดเคี้ยว ของตั๊กแตน

2.ปากแบบเจาะดูด เช่น ปากของยุง มีริมฝีปากบนยาวเป็นรูปสามเหลี่ยม ขากรรไกรยาวและโค้งคล้ายท่อผ่าซีก ที่ปลายบางส่วน ก็แหลมคล้ายเข็มบ้าง คล้าย ใบมีดและคล้ายใบเลื่อยบ้าง สามารถตัดเจาะเนื้อคนหรือสัตว์เข้าไป และสามารถ ประกบเป็นท่อดูดเลือดได้


ปากแบบเจาะดูดของยุง

3. ปากแบบกัด – เลียดูด เช่น ปากของผึ้งและแมลงภู่ เป็นปากแบบผสม กล่าวคือ ขากรรไกรคู่หน้าแบน บาง ขอบคมคล้ายใบมีด กัดก้านเกสรดอกไม้ให้ขาดได้ ขากรรไกรคู่หลังและริมฝีปากล่างยาวประกบเป็นท่อ ภายในมีลิ้นยาวคล้ายเส้นด้าย ยืดหดได้ทำให้สามารถกัด เลีย และดูดน้ำหวานได้


ปากแบบกัด – เลียดูด ของผึ้ง

4.ปากแบบกัด – ซับดูด เช่น ปากของเหลือบ มีขากรรไกรหน้าเป็นแผ่นคม กัดเนื้อคนและสัตว์ให้เป็นแผลได้


ปากแบบกัด – ซับดูด ของเหลือบ

5. ปากแบบงวงดูด เช่น ปากของผีเสื้อ ส่วนต่าง ๆ ของปากหายไปหมด คงเหลือแต่ชิ้นส่วนบางส่วนของริมฝีปากล่างที่เจริญเป็น ท่อกลวงยาวคล้ายสายยาง หรืองวงสามารถม้วนขดเป็นวงกลมใต้หัว ทำหน้าที่ดูดน้ำหวานจากดอกไม้ได้


ปากแบบงวงดูด ของผีเสื้อ

ดังนั้นแมลงจึงมีปากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับการกินอาหารที่มีลักษณะต่าง ๆ กัน

ย้อนกลับ