มาร์คเกอร์โมเดลแมลงใกล้สูญพันธุ์

ผีเสื้อหนอนใบกระท้อน