ดูข้อมูลแมลง

 
ประเภทแมลง : ด้วง
รูปภาพ :
ชื่อแมลง : ด้วงขี้ช้าง
ชื่อทั่วไป : ด้วงขี้ช้าง
ชื่อสามัญ : Dunk Beetle
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Heliocopris dominus Bates
ลักษณะทั่วไป : หัวเล็ก ด้านหน้าส่วนหัวเป็นแผ่นแบนกว้าง ส่วนหลังอกสีดา ผิวขรุขระเล็กน้อย ปีกสีดา ขาแบบขาเดิน ปีกคู่หน้าแข็ง มีร่องยาวทั่วปีกหลัง ปีกคู่บางเห็นเส้นปีก หนวดแบบแผ่นใบไม้ ปากแบบกัดกิน ปีกคู่หน้าแข็งและหนา และปีกคู่หลังมีปีกบางใส ขาเดิน ตารวม
ถิ่นอาศัย : พบได้ตามเปลือกไม้แห้งผุ
ประโยชน์ : กำจัดซากพืชซากสัตว์และสิ่งปฏิกูล

ย้อนกลับ