ดูข้อมูลแมลง

 
ประเภทแมลง : ด้วง
รูปภาพ :
ชื่อแมลง : ด้วงคีมยีราฟ
ชื่อทั่วไป : ด้วงคีมยีราฟ
ชื่อสามัญ : The Giraffe Stag-Beetle
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Prosopocoilus giraffa Olivier
ลักษณะทั่วไป : ลำตัวยาว 95 มิลลิเมตร ลำตัวดำเป็นมัน ประดับด้วยจุดหลุมละเอียด ตัวผู้จะมีกรามยาวมากใช้ในการต่อสู้กับตัวผู้ตัวอื่นๆ ในการครอบครองตัวเมียและที่อยู่อาศัย หนวดแบบข้อศอก ปากแบบกัดกิน ปีกคู่หน้าแข็งและหนา และปีกคู่หลังปีกบางใส ขาเดิน ตารวม
ถิ่นอาศัย : ป่าเบญจพรรณ มักพบอยู่ตามเปลือกไม้ยืนต้น
ประโยชน์ : เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ย้อนกลับ