ดูข้อมูลแมลง

 
ประเภทแมลง : ด้วง
รูปภาพ :
ชื่อแมลง : ด้วงดอกไม้ดำแหลม
ชื่อทั่วไป : -
ชื่อสามัญ : -
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thaumastopeus nigritus
ลักษณะทั่วไป : ลำตัวยาว 27-30 มิลลิเมตร มีสีดำมันทั้งตัว หัวยาว ลำตัวเป็นทรงเหลี่ยม กลางอกเป็นเหมือนหนามแหลมยาวลงไปที่ปีก ปลายปากแยกออกเป็นสองแฉก หนวดแบบแผ่นใบไม้ ปากแบบกัดกิน ปีกคู่หน้าแข็งและหนาและปีกคู่หลังปีกบางใส ขาเดิน ตารวม
ถิ่นอาศัย : พบได้ตามเปลือกไม้แห้งผุ
ประโยชน์ : เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ย้อนกลับ