ดูข้อมูลแมลง

 
ประเภทแมลง : ด้วง
รูปภาพ :
ชื่อแมลง : ด้วงบ่าหนามจุดส้ม
ชื่อทั่วไป : ด้วงบ่าหนามจุดส้ม
ชื่อสามัญ : Spotted Mango Borer
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Batocera numitor
ลักษณะทั่วไป : ลำตัวสีน้ำตาล ด้านข้างของหลังอกมีหยักแหลมหนึ่งหยัก ส่วนอกด้านบนแต้มสีส้ม ปีกสีน้ำตาล แต้มสีส้มประปราย โคนปีกตรงรอยต่อของปีกสองข้างแต้มสีขาว โคนปีกใกล้ส่วนอกมีผิวขรุขระ หนวดแบบเส้นด้าย ปากแบบกัดกิน ปีกคู่หน้าแข็งและหนาและปีกคู่หลังปีกบางใส ขาเดิน ตารวม
ถิ่นอาศัย : ป่าเบญจพรรณ ตัวอ่อนพบอาศัยอยู่ในดินและกินเศษใบไม้ผุ ตอไม้ หรือต้นไม้ที่ผุ
ประโยชน์ : เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ย้อนกลับ