รายการข้อมูลแมลงในระบบ
กลุ่มแมลง :

ค้นหาชื่อแมลง :
คำที่ค้นหา :
ลำดับ ชื่อแมลง ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาตร์ ประเภทแมลง
106  ต่อรู Scoliid Wasps Megascolia azurea ผึ้ง/ต่อ/ แตน
107  ต่อนอนวัน - Provespa barthelemyi (Buysson) ผึ้ง/ต่อ/ แตน
108  ต่อกระดาษ (Polistes stigma) Wasp Polistes stigma (F.) ผึ้ง/ต่อ/ แตน
109  ชันโรง Stingless Bee Trigona apicalis Smith ผึ้ง/ต่อ/ แตน
110  แมลงสิง Gundhi Bug Leptocorisa oratoria Fabricius มวน
111  มวนแมงป่องน้ำ Water Scorpion Laccotrephes rubber Linnaeus มวน
112  มวนแดงฝ้าย Red Cotton Bug Dysdercus cingulatus F. มวน
113  มวนแดงนุ่น Kapok Bug Odontopus nigricornis Stal มวน
114  มวนแดงท้องยาว The Bushcricket Lohita grandis Gray มวน
115  มวนแดง (Antilochus nigripes) Red Bug Antilochus nigripes Brum. มวน
116  มวนแดง (Antilochus coquebertii) Red Bugs Antilochus coquebertii (F.) มวน
117  มวนเพชฌฆาตคาดเหลือง Predacious Assassin Bug Sycanus croceovittatus Dohrn. มวน
118  มวนเพชฌฆาต (Vilius macrops) Assassin Bugs Vilius macrops Walker มวน
119  มวนเพชฌฆาต (Sycanus collaris) Assasin Bug Sycanus collaris (Fabricius) มวน
120  มวนสบู่ดำ Physic nut Bug Chrysocoris grandis Thunberg มวน

จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 หน้าที่ : 8